Podjetje

Dvojica d.o.o.

Litostrojska cesta 42D

1000 Ljubljana

 

Tel.: 01/561-2994

Faks: 01/561-2995

Mob: 041/418-280

IBAN: SI56 0205 3025 4096 149 pri Novi Ljubljanski banki d.d.

Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. št. vpisa: 1/38767/00

Srg: 2003/08758

Matična št.: 1895028

ID za DDV: SI 74774492